Header image for Vitalis 2022

Hur vi kan arbeta proaktivt för ett ökat välbefinnande och minskad psykisk ohälsa Passed

Thursday May 19, 2022 11:00 - 11:15 Open Stage

Track: Open Stage

Insightgap är en digital tjänst som stärker medarbetarenas känslomässiga medvetenhet och hjälper dem att styra sina liv i den riktning de vill. Med en ökad känslomässig medvetenhet så sätt blir det också enklare för medarbetarna att tidigt att bryta de negativa spiraler som leder till stress, konflikter, sjukskrivningar och psykisk ohälsa. 

Joakim Blomqvist, VD och grundare av insightgap 

Arrangör: Insightgap Psychology, Luleå Tekniska Universitet 
Aktiviteten är öppen för alla (inget konferenskort krävs).

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Endast på plats