Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Process mining i praktiken: Så gör Arbetsförmedlingen för att effektivisera processer och kapa manuellt arbete

Process mining i praktiken: Så gör Arbetsförmedlingen för att effektivisera processer och kapa manuellt arbete Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 15:00 - 15:30 F3

Föreläsare: Robin Sellvin Bolinder, Susanne Thunman

Arbetsförmedlingen har insett behovet av att ha full insyn i sina ekonomiprocesser och har implementerat ett verktyg för datadriven analys av processer. Arbetsförmedlingen vill vara först med det senaste och har därför valt att arbeta med Process mining för att effektivt kartlägga och effektivisera sina processer. Det övergripande målet med Process mining initiativet har varit att bygga kompetens inom en ny teknik men också för att erhålla snabb överblick av sina processer för att möjliggöra och genomföra förbättringsarbete snabbt och kontinuerligt. 

Nyttoanalysen hos Arbetsförmedlingen har påvisat stor nytta i användning av process mining, två processer har redan implementerats med goda resultat. Med process mining kan Arbetsförmedlingen med hjälp av stora mängder data från ekonomisystemet snabbt och effektivt visualisera processen och utifrån detta kan de arbeta proaktivt med åtgärder för att förebygga tidskrävande avvikelser i processen. Arbetet med visualiseringen skulle, om det hade skett manuellt, vara oerhört resurs- och tidskrävande utifrån det stora antalet transaktioner och stora mängder data som krävs. Arbetsförmedlingen har under hösten ett nytt initiativ och därmed en ny process kopplat till arbetsmarknadshöjande åtgärder. Detta initiativ kommer att generera cirka 1,2 miljoner fakturor per år. Genomförd nyttoanalys har påvisat att process mining av denna process bidrar till att Arbetsförmedlingen snabbt kommer att erhålla en bild av processen, vilket medför att de kan upptäcka eventuella flaskhalsar snabbt, identifiera avvikelser i processen och därmed arbeta proaktivt med åtgärder.


Språk

Svenska

Ämne

Technology

Seminarietyp

Pre-recorded

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Usability

Föreläsare

Profilbild för Robin Sellvin Bolinder

Robin Sellvin Bolinder Föreläsare

Processutvecklare
Arbetsförmedlingen

Jag heter Robin Sellvin Bolinder och är processutvecklare på Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Arbetet består främst av förbättring och utveckling av all de ekonomirelaterade processer som finns, framförallt inom leverantörsreskontra.

Profilbild för Susanne Thunman

Susanne Thunman FöreläsareUtställare

Competence Lead Automation, CGI Scandinavia
CGI Sverige AB

Verksamhetsnära affärskonsult som brinner för verksamhetsnära digitalisering. Susanne har en lång erfarenhet inom ekonomi- och finansfunktioner i både operativa och ledande roller.

Susanne är idag ansvarig för kompetensområdet Automation hos CGI och ansvarar för utveckling av erbjudande inom RPA, Process Mining, Automatiserade tester och Chatbots/Conversational AI.

Susanne har ofta rollen som implementationsansvarig inom verksamhetsnära automationsinitiativ.