Header image for Vitalis 2022
Profile image for Att införa egenmonitorering på vårdcentral - hur bra kan det gå!?

Att införa egenmonitorering på vårdcentral - hur bra kan det gå!? Passed

Thursday May 19, 2022 11:00 - 11:30 F2

Lecturers: Erik Reinicke, Jessica L Nilsson

Track: Egenmonitorering


Region Östergötland har som uppdrag att stärka möjligheterna för egenmonitorering både i primärvård och sjukhusbaserad vård samt nyttja egenmonitorering som förstahandsval för patienter med kroniska sjukdomar (i de fall det gagnar patienten). Möjligheten är att vårdformen när den är fullt ut införd kan ta hand om 5000-10000 patienter. Införandet har skett parallellt med den pandemi som pågått vilket inneburit en försening, men det finns goda exempel där vårdenheter som nu tar kliv för att kunna möta det behov som fanns innan pandemin och som nu vuxit och behöver nya arbetssätt för att kunna mötas. Mjölby Vårdcentral har valt att först mäta de med högt blodtryck eller astma/KOL. Målet är att mottagningen genom egenmonitorering ska ta hand sina kroniker, kompletterat med chatt och video, med samma kvalitet eller bättre kvalitet som innan pandemin. Från att ha haft årskontroll för vårdcentralens hypertonipatienter på en halvtimme på plats på vårdcentralen kan det nu genomföras en tredjedel av tiden via video. Mjölby Vårdcentral berättar om sin införanderesa under den brinnande pandemin, deras lärdomar, hur dom praktiskt gör och tänker framåt.Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering

Lecturers

Profile image for Erik Reinicke

Erik Reinicke Lecturer

Projektledare
Region Östergötland

Erik Reinicke är grundutbildad sjuksköterska med magister i ledning av hälso- och välfärdsorganisationer. Han arbetar som projektledare och då främst med e-hälsa och innovation i Region Östergötland. De senaste åren har han arbetat med ekosystem för e-hälsa, innovationsmotorer och egenmonitorering.

Jessica L Nilsson Lecturer

Sjuksköterska
Region Östergötland

Sjuksköterska Blodtrycksmottagningen Mjölby Vårdcentral