Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Den digitala utvecklingen i kommunerna 2022

Den digitala utvecklingen i kommunerna 2022 Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:00 A4

Föreläsare: Julia Lindström

Spår: Välfärdsteknik

Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022 behandlar frågor om hur långt de kommit när det gäller att digitalisera arbetet inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Några exempel på frågor som tas upp är:

  • Vilka förändringar har skett i implementeringen av välfärdsteknik? Vilka är de vanligaste typerna av välfärdsteknik och vilka har gått framåt eller minskat i användning?
  • Finns det skillnader i digitalisering mellan socialtjänstens olika verksamhetsområden?
  • Har större kommuner kommit längre i den digitala utvecklingen än mindre kommuner? 
  • Kan personalen dokumentera mobilt och planera digitalt när de är på hembesök?
  • Hur ser medborgarnas tillgång till kommunala e-tjänster ut? 
  • Hur ser utvecklingen av välfärdsteknik och e-hälsa ut för privata utförare inom äldreomsorgen?
  • Hur arbetar kommunerna med styrande dokument,  kvalitetsarbete och informationssäkerhet inom e-hälsa och välfärdsteknik?
  • Hur har de 168 miljoner kronor i stimulansbidrag som regeringen ställt till förfogande används i kommunerna?

Dessa frågor och fler kommer att behandlas under Socialstyrelsens programpunkt Den digitala utvecklingen i kommunerna 2022. 

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Julia Lindström

Julia Lindström Föreläsare

Utredare
Socialstyrelsen

Julia Lindström är utredare och arbetar med frågor om digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på Socialstyrelsen. Julia är projektledare för Socialstyrelsen årliga rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.