Header image for Vitalis 2022
Profile image for Förändring av roller, ansvar och förväntningar i och med införande av digitala tjänster för egenmonitorering.

Förändring av roller, ansvar och förväntningar i och med införande av digitala tjänster för egenmonitorering. Passed

Wednesday November 23, 2022 12:00 - 12:25 Mötesplats Egenmonitorering

Panelists: Björn Ehlin, Boel Mörck, Johan Lindström, Karin Looström Muth, Oili Dahl

Track: Mötesplats egenmonitorering 23/11 Stockholm, Egenmonitorering

 

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt

Lecturers

Profile image for Björn Ehlin

Björn Ehlin Panelist

Förbundsordförande
Svenska Diabetesförbundet

-

Profile image for Boel Mörck

Boel Mörck Panelist

Digitaliseringsdirektör
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

eHälsoläkarföreningen

Johan Lindström Panelist

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Eskilstuna kommun

Förvaltningschef vård och omsorg Eskilstuna kommun

Profile image for Karin Looström Muth

Karin Looström Muth Panelist

Hälso och sjukvårdsutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

Nytillträdd 1/10 som hälso och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Bakgrund som läkare och även varit chefläkare och utvecklingschef. I min nya roll ingår ansvar för strategiska utvecklingsfrågor inom hälso och sjukvården och där ingår frågor som rör vårdens digitalisering och hur vi skall nyttiggöra detta för vår invånare.

Oili Dahl Panelist

Ordförande, leg ssk, med dr
Svensk sjuksköterskeförening

Omförande för professionsorganisation för sjuksköterskor i Sverige, Svensk sjuksköterskeförening.