Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Att vårda i enkelrum- de nya behoven som uppstår när vårdmiljön förändras och hur verksamheten kan förbereda sig

Att vårda i enkelrum- de nya behoven som uppstår när vårdmiljön förändras och hur verksamheten kan förbereda sig Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 16:00 - 16:30 F1

Föreläsare: Jenny Arnesson

Introduktion och bakgrund till ämnet

Historisk har vårdmiljön grundat sig på Florence Nightingales utformning med öppna ytor där patienter vårdas tillsammans med fokus på naturligt ljus, god ventilation and renlighet1-3. Nya framsteg inom s.k. ”evidence -based design” inom vårdmiljö och dess potential att skapa ”läkande”  miljöer och förbättra den kliniska vårdmiljön har medfört att fler Hälso och sjukvårdsverksamheter väljer att implementera och övergå till enkelrum3. Några av de drivande faktorerna är de potentiella fördelarna enkelrum medför för patienten gällande värdighet, integritet, avskildhet och mindre störningar från andra patienter 1-3 men även aspekter som hygien och sjukhusförvärvade   infektioner2-3

Trots fördelar och den ökade trenden med övergång till enpatients rum finns det inte tillräckligt med  studier1-3  eller forum som fokuserar på vårdpersonalens (framförallt sköterskor som är högst närvarande i den dagliga omvårdnaden och patientinteraktionen) upplevelse och erfarenheter av den nya vård- och arbetsmiljön1-3 Det är viktigt att förstå att förutsättningarna för personalen förändras när vårdmiljön ändrar layout och påverkar både kommunikation och arbetsprocesser som redan finns etablerade. I litteraturen lyfts faktorer fram som till exempel känsla av isolering både från kollegor och patienterna samt sämre teamarbete som en direkt faktor av att enhetens yta ökat och medfört längre avstånd till kollegor. Det finns också beskrivet om ökad oro och stress hos vårdpersonalen att missa kritisk patientinformation såsom fall eller larm från patientnära medicinteknik till följd av mindre visibilitet och längre avstånd till patienten1-2

Syftet

Syftet med föreläsningen är att öka medvetenheten kring de förändringar som uppstår när planlösningen inom vårdmiljön förändras genom att fokusera på två av de faktorer (se nedan) som vårdpersonal enligt litteraturen1-3 lyfter fram som utfallen av vårdavdelningar med enbart enkelrum och hur de påverkar den dagliga vården, driften och vårdpersonalen. Föreläsningen syftar även till hur verksamheter kan ta hjälp av teknik och/eller anpassa sina arbetssätt för att optimera förändringen, förbereda sig för att eliminera den stress och oro som vårdpersonalen upplever.

  • Minskad visibilitet, övervakning och insyn över patienter
  • Teamwork och kommunikation

 

 

Föreläsningen är förutom den avslutande frågedelen indelad i tre delar

  • Bakgrund

Introduktion och bakgrund till ämnet enligt litteratur

  • Nuläges analys enligt refererad litteratur och föreläsarens samlade kunskap och erfarenheter inom området från praktiska arbetet med digitalisering inom förändringsarbete och implementation av nya arbetssätt, system och flytt in i nya vårdmiljöer.
  • Praktiska tips på hur Hälso och sjukvårdsgivare kan arbeta och förbereda sig, både på sjukhus och enskild verksamhetsnivå (ej fokus på teknisk enskild produkt el lösning utan på analysverktyg, struktur, kartläggning och presentation av behov)

 

Referenser

 

  1. One size fits all? Mixed methods evaluation of the impact of 100% single-room accommodation on staff and patient experience, safety and costs

Maben, Jill ; Griffiths, Peter ; Penfold, Clarissa ; Simon, Michael ; Anderson, Janet E ; Robert, Glenn ; Pizzo, Elena ; Hughes, Jane ; Murrells, Trevor ; Barlow, James

BMJ Quality & Safety, 2016-04, Vol.25 (4), p.241-256

  1. Patients’ and Nurses’ Experiences of All Single-Room Hospital Accommodation: A Scoping Review

Søndergaard, Susanne Friis ; Beedholm, Kirsten ; Kolbæk, Raymond ; Frederiksen, Kirsten

HERD, 2021-10-12, p.193758672110475-19375867211047548

  1. Transition to a newly constructed single patient room adult intensive care unit - Clinicians' preparation and work experience

Magdzinski, Alexandre ; Marte, Alvaro ; Boitor, Madalina ; Raboy-Thaw, Jacki ; Paré, Bobby ; Gélinas, Céline

Journal of critical care, 2018-12, Vol.48, p.426-432

Språk

Svenska

Ämne

Change Management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Jenny Arnesson

Jenny Arnesson FöreläsareUtställare

Klinisk Konsult
Ascom (Sweden) AB