Header image for Vitalis 2022
Profile image for 24 hälsocentraler på ett bräde

24 hälsocentraler på ett bräde Passed

Wednesday May 18, 2022 16:30 - 17:00 A6

Lecturers: Alexandra Rönnkvist, Catharina Nordin

Track: Införande / förändringsledning

Region Norrbotten berättar om hur de breddinförde Digitalen, en digital ingång till alla regiondrivna hälsocentraler. De var först ut med att skapa sömlöst flöde för hälsocentralernas listade patienter, samtidigt som utbildning och införande skedde mitt under en pågående pandemi.  

Hör de berätta om hur resan planerades, deras strategi, hur utbildningarna genomfördes, driftsättning av systemet, de olika tekniska lösningarna samt utmaningarna de stötte på och hur dessa hanterades. 


 


Language

Svenska

Topic

Förändringsledning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Utbildning (utbildningsbevis)
Styrning/Förvaltning

Lecturers

Profile image for Alexandra Rönnkvist

Alexandra Rönnkvist Lecturer

Förvaltningsledare FO Digital vård
Region Norrbotten

Alexandra Rönnkvist har en kandidat examen inom medie- och kommunikationsvetenskap och har flerårig erfarenhet av att stödja ledningsgrupper och verksamhet i kommunikationsfrågor.

Arbetar nu som förvaltningsledare för förvaltningsområdet Digital vård i Region Norrbotten. I rollen ansvarar hon för regionens tjänsteutbud för att underlätta digital kontakt mellan invånare och vården. Brinner för användarvänlighet, delaktighet och utveckling.

Profile image for Catharina Nordin

Catharina Nordin Lecturer

Fysioterapeut, införandeledare
Region Norrbotten

Arbetar till vardags som fysioterapeut och var en av införandeledarna under breddinförandet av Digitalen.