Header image for Vitalis 2022
Profile image for Life science och hälsodata

Life science och hälsodata Passed

Tuesday May 17, 2022 11:00 - 11:30 A4

Lecturers: Anna Sandström, Jenni Nordborg, Michel Silvestri

I den nationella life science-strategin lyfts hälsodata fram som en avgörande resurs för forskning och innovation. Under denna programpunkt ges en uppdatering av läget rörande nationell samordning av hälsodata för sekundäranvändning, t ex för forskning. Life science-kontoret, Arbetsgruppen för hälsodata samt E-hälsomyndigheten redogör för det senaste årets insatser och samverkan, som kan kopplas till bl a Vision e-hälsa 2025 samt framväxten av det europeiska hälsodatautrymmet, EHDS.

Language

Svenska

Topic

Life Science

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Informationssäkerhet
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Anna Sandström

Anna Sandström Lecturer

Director Science Policy and Relations Europe
AstraZeneca

Anna Sandström har ett europaansvar för forskningspolitik och för att katalysera forskningssamarbeten vid AstraZeneca. Hon disputerade i molekylär biofysik vid Karolinska Institutet och har många års erfarenhet från statliga myndigheter som Vinnova och Näringsdepartementet. Hon är ledamot av IVA och sitter bl.a. i styrelsen för KTH, MaxIV och EIT Health Scandinavia och leder branschorganisationen SwedenBIOs FoU-kommitté. Inom ramen för regeringens Samverkansprogram för Hälsa och Life Science leder hon sedan hösten 2020 den tvärsektoriella arbetsgruppen för Hälsodata.

Profile image for Jenni Nordborg

Jenni Nordborg Lecturer

Nationell life science-samordnare
Life science-kontoret, Regeringskansliet

Profile image for Michel Silvestri

Michel Silvestri Lecturer

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri – Sedan 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund som lektor vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken. I internationella arbetet med hälsodatautrymmen ingår Michel i Policy Board för Nordic Commons, och i styrgrupperna för EU-projekten X-eHealth och Joint Action TEHDAS.