Header image for Vitalis 2022
Profile image for Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten

Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten Passed

Thursday May 19, 2022 09:30 - 10:00 F1

Lecturer: Birgit Eiermann

Track: Läkemedel

Läkemedel lindrar symtom, botar sjukdomar och räddar liv. Men de kan också vara skadliga och orsaka biverkningar. Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till att patienter läggs in på sjukhus. I många fall skulle det ha kunnat undvikas med lägre doser eller med ett alternativt läkemedel.

Sil ger läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel, dess biverkningar och hur de fungerar tillsammans. Grunden i Sil är en databas med information från många olika källor inom läkemedelsområdet. Informationen sammanställs och granskas löpande och kan visas upp i vårdinformationssystem och andra system som används inom vården.

En av källorna som Sil hämtar information från är Bikt. Bikt ger en översikt över kända biverkningar för över 9 000 läkemedel, och nya tillkommer efter hand. Informationen om biverkningarna sammanställs från läkemedlens produktresuméer, så kallade SPC:er, som är godkända av Läkemedelsverket eller Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Sil riktar sig huvudsakligen till hälso- och sjukvårdspersonal. I en alltmer patientcentrerad vård är det viktigt att ta reda på hur allmänheten ställer sig till biverkningsinformation. Har man behov av den informationen? Vilken information om läkemedelsbiverkningar används just nu, vad tycker man om den och när används den?

En genomförd studie kommer att ge svar på de frågeställningarna och även ta upp önskemål om framtida möjligheter att kunna ta del av biverkningsinformation för läkemedel.

Language

Svenska

Topic

Beslutsstöd

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Verksamhetsutveckling
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Personcentrering
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet

Lecturers

Profile image for Birgit Eiermann

Birgit Eiermann Lecturer

Apotekare
Inera AB

Birgit Eiermann arbetar som läkemedelssamordnare hos Inera AB och är affilierad till Karolinska Institutet. Hon har mångårig erfarenhet inom eHälsa arbete. Hennes forskning fokuserar på framtagning och underhåll av kunskapsdatabaser för läkemedelsinformation samt deras effekter på läkemedelsanvändningen.