Header image for Vitalis 2022
Profile image for Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad

Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad Passed

Thursday May 19, 2022 10:30 - 10:35 A5

Lecturer: Felicia Gabrielsson Järhult
Moderator: Nasim Farrokhnia

Track: Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 

Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner. 

Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Sessionen presenteras idag både live på scen på VITALIS, samt digitalt, med möjlighet till interaktion med publiken på plats och över skärmen - vi vill ju gärna leva som vi lär! 


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Detta är det introducerande föredraget i dagens session "Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad" där 

  • forskarnätverket kort presenteras, och 

  • Dagens 7 seminarier presenteras, liksom den 

  • avslutande panelen introduceras. 


Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Felicia Gabrielsson Järhult

Felicia Gabrielsson Järhult Lecturer

Universitets adjunkt/doktorand
Jönköping Academy, School of Health and Welfare, Jönköping University

Medlem i Styrgrupp för Svenska forskarnätverket för digital vård. Lärare på masterprogrammet i Kvalitetsförbättring & ledarskap på JU.

Profile image for Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia Moderator

Hälso- och sjukvårdschef
Microsoft

Hälso- och sjukvårdschef inom Microsofts västeuropa-team sedan April 2022. Nasim kommer arbeta nära hälso- och sjukvården med fokus på att verka för att digitala verktyg tas in för att skapa nya möjligheter för såväl vårdpersonal som patienter.

Nasim Farrokhnia har arbetat inom svensk hälso- och sjukvård under de senaste 25 åren, som läkare, forskare och chef. Närmast kommer hon från tjänsten som Sverigechef på psykologappen Mindler.se. Innan dess var hon kvalitets- och forskningschef på Kry. Nasim Farrokhnia har tidigare varit verksamhetsområdeschef på SÖS-akuten och finns kvar som anknuten forskare och föreläsare vid KI SÖS (Institutionen för klinisk utbildning och forskning). Hon är också ordförande i eHälsoläkarföreningen, intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.