Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Avslutande panel

Hälsodata, risk eller möjlighet? Avslutande panel Passed

Tuesday May 17, 2022 16:00 - 16:45 F6

Panelists: Björn Eriksson, Magnus Bergström, Ragnar Lindblad, Sofia Nilsson

Track: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Paneldeltagarna får respektive 5 min till inledningsanförande och sedan följer diskussion ledd av spårledarna: utifrån gällande lagstiftning vad får vi göra och varför görs det inte? Modigt ledarskap eller försiktighetsprincipen? Många goda exempel finns, ändå också upplevd handlingsförlamning och stiltje. Goda initiativ stannar vid projekt, forskning och i begränsad skala utan att spridas och komma fler till nytta. Panelen inkluderar såväl Smer (Statens medicinsk-etiska råd) som Imy (Integritetsskyddsmyndigheten). Seminar type

Live

Lecturers

Profile image for Björn Eriksson

Björn Eriksson Panelist

GD
Läkemedelsverket

GD Läkemedelsverket, utredare Digitala vårdgivare inom primärvården

Profile image for Magnus Bergström

Magnus Bergström Panelist

It- och informationssäkerhetsspecialist
IMY

Säkerhetsinformatiker, knuten till regeringsuppdraget till IMY att stärka innovationssystemet med dataskyddskompetens

Profile image for Ragnar Lindblad

Ragnar Lindblad Panelist

Programägare, Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM)
Västra Götalandsregionen

Programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen sen 2016. Har arbetet med IT i vården, eHälsa och digitalisering i olika roller i många år

Profile image for Sofia Nilsson

Sofia Nilsson Panelist