Huvudbild för Hjälpmedelsriksdagen 2024

Programpunkter

HUVUDSPONSOR


SPONSORER OCH MEDVERKANDE

Filter

Profilbild för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – granskning och förverkligande i Sverige
Profilbild för Standardisering av hjälpmedel

Standardisering av hjälpmedel

Joakim Falk
Tisdag 14 maj 2024 11:20 - 11:35 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Vad är Hjälpmedelstjänsten?

Vad är Hjälpmedelstjänsten?

Helena Ahlm
Tisdag 14 maj 2024 11:35 - 11:50 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Utställarpitchar

Utställarpitchar

Tisdag 14 maj 2024 11:50 - 12:20 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Lunch - serveras i utställningshallen

Lunch - serveras i utställningshallen

Tisdag 14 maj 2024 12:20 - 13:20 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för En välfärd styrd av kunskap- hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser behöver användardriven innovation och pragmatiska ledare
Profilbild för Panel - Hur säkerställer vi jämlik tillgång till hjälpmedel i den nära vården?
Profilbild för Hjälpmedlens betydelse i anpassad grundskola

Hjälpmedlens betydelse i anpassad grundskola

Anette Hedlund
Tisdag 14 maj 2024 14:25 - 14:35 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Hjälpmedel och delaktighet

Hjälpmedel och delaktighet

Andreas Stjärnström
Tisdag 14 maj 2024 15:10 - 15:30 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Politikerpanel - En mer välfungerande hjälpmedelsförsörjning – vad är nästa steg?
Profilbild för Avslutande ord

Avslutande ord

Cecilia Winberg, Pernilla Warberg
Tisdag 14 maj 2024 16:15 - 16:25 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Mingel i utställningsområdet

Mingel i utställningsområdet

Tisdag 14 maj 2024 17:00 - 19:00