Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Industrin söker verkliga behov - vi har dem

Industrin söker verkliga behov - vi har dem Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:00 Ekosystem

Föreläsare: Anders Östergren, Ulrika Björck

Innovations Skånes process för att kommersialisera idéer från anställda i Region Skåne ger patienter bättre vård, vårdgivare bättre arbetsförhållanden och kommersiella företag nya affärsmöjligheter. Leverantörerna till hälso- och sjukvården lägger ner stora resurser för att utreda och förstå sina kunders framtida behov och förväntningar. För att kunna göra det måste de först förstå utmaningarna. De som har djupast och bäst kunskap om, och för övrigt ofta väldigt bra uppfattning om hur de skulle kunna lösas, är självklart de som dagligen ställs inför dem. Alltså sjukvårdspersonalen. På väldigt många regioner runt om i Sverige finns funktioner som har som syfte att fånga in behov från den egna personalen. Dessa funktioner är, vågar vi påstå, en väldigt effektiv genväg för sjukvårdens leverantörer att förstå kundernas behov. I detta föredrag ges möjlighet att ta del av Region Skånes lösning som återfinns hos regionens innovationsbolag Innovation Skåne. En verksamhet som sedan många år framgångsrikt slussar idéer från i princip alla kategorier av sjukvårdspersonal via kommersiella företag ut på marknaden. Det är först då lösningarna når marknaden, alltså börjar användas i sjukvården som de positiva effekterna för patienter, personal och vårdverksamheter kan uppkomma.

Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anders Östergren

Anders Östergren Föreläsare

Innovation Skåne

Anders arbetar med industrikontakter för verksamheten som utvecklar idéer som växer fram hos medarbetare i Region Skåne. Anders har lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling samt ledarskap och rekrytering.

Profilbild för Ulrika Björck

Ulrika Björck Föreläsare

Innovation Skåne

Ulrika arbetar som innovationsledare på Innovation Skåne i teamet för Anställdas Idéer, som hjälper medarbetare i Region Skåne att utveckla goda idéer som växer fram i deras arbetsvardag. Ulrika har 25 års yrkeserfarenhet som fysioterapeut i Sverige och utomlands och är specialistfysioterapeut inom ortopedi. Parallellt med arbetet som fysioterapeut har hon studerat produktutveckling och innovationsmetodik vid Malmö Universitet.