Profilbild för Ulrika Björck

Ulrika Björck Föreläsare

Innovation Skåne

Föreläsare för

Industrin söker verkliga behov - vi har dem

Onsdag 08:30 - 09:00 Ekosystem

Ulrika arbetar som innovationsledare på Innovation Skåne i teamet för Anställdas Idéer, som hjälper medarbetare i Region Skåne att utveckla goda idéer som växer fram i deras arbetsvardag. Ulrika har 25 års yrkeserfarenhet som fysioterapeut i Sverige och utomlands och är specialistfysioterapeut inom ortopedi. Parallellt med arbetet som fysioterapeut har hon studerat produktutveckling och innovationsmetodik vid Malmö Universitet.

Personlig presentation
Ulrika arbetar som innovationsledare på Innovation Skåne i teamet för Anställdas Idéer, som hjälper medarbetare i Region Skåne att utveckla goda idéer som växer fram i deras arbetsvardag. Ulrika har 25 års yrkeserfarenhet som fysioterapeut i Sverige och utomlands och är specialistfysioterapeut inom ortopedi. Parallellt med arbetet som fysioterapeut har hon studerat produktutveckling och innovationsmetodik vid Malmö Universitet.