Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Så samverkar EU för säkert utbyte av vårddata över landsgränser

Så samverkar EU för säkert utbyte av vårddata över landsgränser Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:30 - 15:00 Systematiska hälsodata

Föreläsare: Gunnar Nordin, Manne Andersson, Michel Silvestri, Rebecca Ceder

Sverige medverkar, genom E-hälsomyndigheten och Equalis AB, i ett EU-konsortium om 20 länder i syfte att lägga grunden för säkert utbyte av vårddata över landsgränser. Efter tidigare samverkan kring Patient Summary samt e-recept så är det nu dags för laboratorieresultat, medicinsk bild samt epikris (utskrivningsbrev från sjukhus).

Språk

Svenska

Ämne

Patientsäkerhet

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Gunnar Nordin

Gunnar Nordin Föreläsare

Equalis AB

Equalis AB

Profilbild för Manne Andersson

Manne Andersson Föreläsare

Senior rådgivare
E-hälsomyndigheten

Manne Andersson har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor och arbetar främst med frågor som rör arkitektur, interoperabilitet och standardisering.

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten

Rebecca Ceder Föreläsare

Equalis AB

Rebecca Ceder arbetar som informatiker på Equalis AB med ansvar för förvaltning och implementering av NPU-terminologin i Sverige. Hon är också engagerad i nationella e-hälsoprojekt för laboratoriemedicin.
Rebecca har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.