Rebecca Ceder Föreläsare

Equalis AB
Personlig presentation
Rebecca Ceder arbetar som informatiker på Equalis AB med ansvar för förvaltning och implementering av NPU-terminologin i Sverige. Hon är också engagerad i nationella e-hälsoprojekt för laboratoriemedicin.
Rebecca har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.