Huvudbild för Vitalis 2020

E-hälsa ur ett dövblindperspektiv Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:15 - 12:00 Digital tillgänglighet

Föreläsare: Karin Jönsson, Klas Nelfelt

Att ha en kombinerad nedsättning av både syn och hörsel innebär en stor begränsning i tillgången till både information och kommunikation. Det begränsar också möjligheten till överblick, vilket innebär att man behöver kompensera med inlärning, minne och tid. Om tjänster inom e-hälsa utformas på rätt sätt kan de innebära ett friskare, bättre och enklare liv även för personer med dövblindhet. Tjänsterna blir troligen på samma gång bättre och enklare även för personer som har perfekt syn och hörsel. Vad ska man tänka på när man skapar och/eller upphandlar dessa tjänster - och varför?


Denna presentation ges endast som bifogat PDF-dokument
Du laddar ned dokumentet genom att klicka på knappen Ladda ned presentation,

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Politiker
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling
Appar
Information/myndighet
Användbarhet

Föreläsare

Karin Jönsson Föreläsare

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Karin har arbetat med datoranpassningar och datorutbildningar för personer med synnedsättningar/blindhet med och utan ytterligare funktionsnedsättningar sedan 1980-talet. De senaste åren har mycket av arbetet varit med personer med dövblindhet och hon samordnar också expertstödet inom teknik och hjälpmedel inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Klas Nelfelt Föreläsare

Klas är ledamot i Förbundet Sveriges Dövblindas förbundsstyrelse och arbetar idag på förbundskansliet bland annat med frågor som rör tillgänglighet, teknik och hjälpmedel. Han har själv dövblindhet och kommer att berätta utifrån egna och andras erfarenheter av digitala lösningar, på gott och ont.