Karin Jönsson Föreläsare

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Föreläsare för

E-hälsa ur ett dövblindperspektiv

Onsdag 11:15 - 12:00 Digital tillgänglighet

Karin har arbetat med datoranpassningar och datorutbildningar för personer med synnedsättningar/blindhet med och utan ytterligare funktionsnedsättningar sedan 1980-talet. De senaste åren har mycket av arbetet varit med personer med dövblindhet och hon samordnar också expertstödet inom teknik och hjälpmedel inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Personlig presentation
Karin har arbetat med datoranpassningar och datorutbildningar för personer med synnedsättningar/blindhet med och utan ytterligare funktionsnedsättningar sedan 1980-talet. De senaste åren har mycket av arbetet varit med personer med dövblindhet och hon samordnar också expertstödet inom teknik och hjälpmedel inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.