Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Amningshjälp i mobilen

Amningshjälp i mobilen Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:00 Vård på distans

Föreläsare: Anna-Karin Rinqvist, Margareta Risenfors

Forskning visar att bristande amningshjälp kan leda till att kvinnor slutar amma. Kvinnorna önskar ökad tillgänglighet till amningshjälp. Begränsad telefontid med röstbrevlåda har varit kvinnans enda kontaktväg vid behov av specialisthjälp. Med dagens digitala möjligheter kan en förvänta sig att själv kunna boka sin tid. Ett projekt startades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att se om videomöten fungerar för amningshjälp. Drygt 80 % tycker att det fungerar väl att få amningshjälp via videomöten och färre behöver då åka in till sjukhuset. Barnmorskan kan se hur kvinnan ammar och även visa olika amningstekniker.
Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anna-Karin Rinqvist

Anna-Karin Rinqvist Föreläsare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna-Karin Ringqvist, leg barnmorska, MSc i reproduktiv och perinatal hälsa och arbetar som Verksamhetsutvecklare inom förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har lång praktisk erfarenhet av förlossningsvård och har även arbetat som FoUU-barnmorska inom förlossningsvården. Hon har ett stort engagemang i att förbättra vården för kvinnor och barn och har lång erfarenhet av tvärprofessionellt utvecklingsarbete tillsammans med patienterna.

Profilbild för Margareta Risenfors

Margareta Risenfors Föreläsare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdenhetschef
BB-mottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset