Profilbild för Anna-Karin Rinqvist

Anna-Karin Rinqvist Föreläsare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Föreläsare för

Amningshjälp i mobilen

Onsdag 10:30 - 11:00 Vård på distans

Anna-Karin Ringqvist, leg barnmorska, MSc i reproduktiv och perinatal hälsa och arbetar som Verksamhetsutvecklare inom förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har lång praktisk erfarenhet av förlossningsvård och har även arbetat som FoUU-barnmorska inom förlossningsvården. Hon har ett stort engagemang i att förbättra vården för kvinnor och barn och har lång erfarenhet av tvärprofessionellt utvecklingsarbete tillsammans med patienterna.

Personlig presentation
Anna-Karin Ringqvist, leg barnmorska, MSc i reproduktiv och perinatal hälsa och arbetar som Verksamhetsutvecklare inom förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har lång praktisk erfarenhet av förlossningsvård och har även arbetat som FoUU-barnmorska inom förlossningsvården. Hon har ett stort engagemang i att förbättra vården för kvinnor och barn och har lång erfarenhet av tvärprofessionellt utvecklingsarbete tillsammans med patienterna.