Header image for Vitalis 2020
Profile image for Det är lättare att cykla till Jokkmokk än att införa digital fotkoll vid diabetes

Det är lättare att cykla till Jokkmokk än att införa digital fotkoll vid diabetes Passed

Tuesday August 25, 2020 16:30 - 17:00 Kliniska beslutstöd

Lecturers: Leif Sundberg, Ulla Tang

Hur svårt är det att cykla till Jokkmokk från Göteborg för att arrangera möten med tema ”Kolla min fot”? Lätt, säger doktor Tang. Med 12 månaders förberedelser av diabetesföreningar genomfördes en 255 mil lång cykeltur för bättre fothälsa vid diabetes. Under cykelturen arrangerades 14 informations-och debattmöten, fotkontroller genomfördes på gator och torg. Politiker inbjöds att tillsammans med patientföreningar, forskare, hälso-och sjukvårdspersonal diskutera fot-läget i just deras område. Följs rekommendationerna? Att alla personer med diabetes ska få sina fötter undersökta? Årligen. Får personer med en eller flera riskfaktorer för att utveckla fotsår den prevention och vård som rekommenderas? Nej, enligt de enkätsvar som samlades in under cykelturen. Det beror på var man bor i landet om fötterna får plats i vården. Hur svårt är det att införa digital fotkoll vid diabetes i Sverige? Svårt, säger ortopedingenjör Tang och medforskare. Tillsammans med patientföreningar har de sedan 2011 utvecklat och testat ett webbprogram, D-Foot för digital fotundersökning vid diabetes. Under 20 minuter får åhörarna lyssna på hinder och möjligheter till nationell spridning av innovationer, utvecklade i det offentliga.
Språk

Svenska

Subject

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Leif Sundberg

Leif Sundberg Lecturer

Göteborgs Diabetesförening

Leif Sundberg har levt mer än 30 år med diabetes och är vice ordförande i Göteborgs Diabetesförening. Han är en drivande person i hälsopolitiska frågor som rör vården för personer med diabetes. Uppskattad och van föreläsare inom ekonomi och diabetes. Han har varit med och arrangerat flera konferenser inom diabetesområdet samt sjukdoms- och kostnadsklassifikationssystem.
Leif har sedan 2013, som patientrepresentant, aktivt format och bidragit till utvecklingen av innovations-och forskningsprojekt för bättre fothälsa, t.ex D-Foot och MyFoot.

Profile image for Ulla Tang

Ulla Tang Lecturer

Överortopedingenjör
Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innovatör och ortopedingenjör som brinner för att få in fötterna i diabetesvården. Har utvecklat digital fotkoll tillsammans med patientföreningar och kolleger inom vården.