Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Viktigt på riktigt - vi samskapar riktlinjer för digitala verktyg

Viktigt på riktigt - vi samskapar riktlinjer för digitala verktyg Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:00 - 17:00 Digital tillgänglighet

Moderator: Sofia Svanteson
Paneldeltagare: Barbara Bislawska Axnäs, Hanna Svensson, Jenny Christensson, Kim Nilke Nordlund

Vården som en person med kronisk sjukvård ska samexistera med är under förändring, denna förändring är ett måste för att samhällets resurser ska räcka till och för att en god och nära vård ska gå att bedriva. Den mesta tiden av vården bedrivs som egenvård av personen där hen befinner sig, ofta handlar det om medicinering i kombination med de förändringar i livsstil som personer har valt eller tvingats till. I besöket med vården blir även de förändringar personen gjort själv en del av det medicinska resultatet, de kan i vissa fall vara nödvändiga för att medicineringen ska få önskad effekt och för att stärka personen i hens livssituation. Vad behöver finnas på plats och vilka triggers är det som gör att en person med kronisk sjukdom vill använda en digital lösning för att öka effekten av sin medicinska behandling? Vad måste man tänka på för att skapa ett verktyg som är relevant för både personen med sjukdomen och vården som hen ska föra dialog med? Hur skapar vi ett verktyg som bidrar till ansvarsfördelning och en större kontroll för den som lever med kronisk sjukdom? Föreläsningen inleds med en kortare genomgång av beteendedesign och ett verktyg för hur man skapar digitala tjänster som människor VILL använda för att de är meningsfulla, användarvänliga och intressanta.. Därefter, direkt på scenen, fortsätter vi med att tillämpa verktyget tillsammans med personer med egen erfarenhet av att leva med kronisk sjukdom Genom att dessa experter diskuterar och svarar på frågor om t.ex. triggers och förväntade belöningar för att använda verktyg för livsstilförändring och egenmätningar, skapar vi en guideline för nyttiga och användarvänliga tjänster. Denna guideline kommer sedan skickas ut till alla åhörare som är på plats och som vill ta del av resultatet.
Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Test/validering
Appar
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Sofia Svanteson Moderator

Grundare och VD
Elsa Science

Sofia Svanteson is an entrepreneur with a background in human computer interaction from the Royal Institute of Technology in Stockholm. Sofia has been working on digitalisation assignments for companies and organisations worldwide for more than 20 years. She has been a member of the Swedish Governments’ expert group on digitalisation, and in 2014 she was appointed by EU Commissioner Neelie Kroes as a model for young women to choose an education in technology. Since 2001 Sofia has had leading roles in the innovation and design agency Ocean Observations, with offices in Stockholm and Tokyo. Today she is focused on building Elsa, a new start-up in life science.

Profilbild för Barbara Bislawska Axnäs

Barbara Bislawska Axnäs Paneldeltagare

Business Developer
Elsa Science

Barbara arbetar som affärsutvecklare på Elsa Science. Hon har en doktorsexamen från KTH och har en bred erfarenhet från life science fältet från både grundforskning, produktutveckling samt kommersialisering.

Profilbild för Hanna Svensson

Hanna Svensson Paneldeltagare

Hanna Svensson är spetspatient och ingenjör. Hon har varit patient med flera olika kroniska sjukdomar i 30 år. Hon kombinerar sin profession som ingenjör med sina patienterfarenheter för att utveckla vården, både egenvården och hälso- och sjukvården. Som patient har hon fokus på effektiv och bra egenvård, men också hur man samarbetar med sjukvårdsproffesionerna för att på så sätt skapa nytta för både individ och organisation .

Profilbild för Jenny Christensson

Jenny Christensson Paneldeltagare

Chief Patient Officer
Elsa Science

Jenny Christensson is an experiensed patient advocate with a great ability to connect people sharing a goal.
She has worked with this on a local, regional and global level.
Passionate speaker and participatory in areas such as patient participation, co-creation and care development.
Previously 9 years in the life-science industry has now made her continue her advocacy at Elsa Science, working for happier and healthier persons with chronic disease.

Profilbild för Kim Nilke Nordlund

Kim Nilke Nordlund PaneldeltagareUtställare

Generalsekreterare
Unga Reumatiker

Kim Nilke Nordlund, generalsekreterare för Unga Reumatiker och spetspatient.