Profilbild för Barbara Bislawska Axnäs

Barbara Bislawska Axnäs Paneldeltagare

Business Developer
Elsa Science

Paneldeltagare för

Viktigt på riktigt - vi samskapar riktlinjer för digitala verktyg

Onsdag 16:00 - 17:00 Digital tillgänglighet

Personlig presentation
Barbara arbetar som affärsutvecklare på Elsa Science. Hon har en doktorsexamen från KTH och har en bred erfarenhet från life science fältet från både grundforskning, produktutveckling samt kommersialisering.