Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hur går det till att ansluta till en standardiserad och säker digital kommunikation?”

Hur går det till att ansluta till en standardiserad och säker digital kommunikation?” Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:00 - 17:00 Fördjupning

Föreläsare: Frank Grundin, Karin Lindh

Under 2019 har projektet SDK genomfört tekniska piloter tillsammans med flera aktörer (kommuner, myndigheter och privata utförare av offentligt uppdrag). Intresset är stort, många fler vill ansluta som piloter och de piloter som redan är anslutna önskar vara verksamhetspiloter under 2020 för att kunna skapa verksamhetsnytta så snart det bara går. 

En aktör som önskar ansluta till SDK-federationen kommer behöva följa SDK Anslutningsprocess och flera tekniska aktiviteter behöver genomföras mot SDK Testbädd. SDK Anslutningsprocess är gemensam för de olika typer av aktörer som kan tänkas ansluta till SDK-federationen och behandlar de olika aktiviteter och underlag som aktören förväntas genomföra och dokumentera. 

SDK Testbädd är en nationellt gemensam plattform där aktörer har möjlighet att i eget tempo genomföra testaktiviteter som utgör underlag för godkännande att få ansluta till SDK-federationen. Myndigheten för Digital Samverkan (DIGG) har ansvaret för SDK-federationen. 

I föreläsningen kommer vi att gå igenom anslutningsprocessen utifrån ett "HowToSDK-perspektiv", dvs. för att ge målgrupper som ska ansluta till SDK handfasta råd inför planering och anslutning till SDK.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Test/validering

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Frank Grundin

Frank Grundin Föreläsare

Nordic Medtest

Frank Grundin har lång erfarenhet från arbete med komplexa system och har de senaste åren arbetat med uppbyggnad av testramverk och processer kopplade till Ineras nationella tjänsteplattform, anslutna system och digitala tjänster.
I projektet Säker digital kommunikation har Frank ansvarat för framtagandet av SDK Anslutningsprocess och även bistått pilotaktörer som "första linjens support".

Profilbild för Karin Lindh

Karin Lindh Föreläsare

Enhetschef
Nordic Medtest AB

Karin Lindh har bred erfarenhet från test och testledning i flera olika branscher. I rollen som testledare på Nordic Medtest har hon arbetat i olika utvecklingsprojekt inom e-hälsa med fokus på nationell infrastruktur. Karin är även enhetschef på Nordic Medtest. I projektet ”Säker digital kommunikation” har Karin 2018-2019 haft rollen som teststrateg/testledare.