Profilbild för Frank Grundin

Frank Grundin Föreläsare

Nordic Medtest

Föreläsare för

Hur går det till att ansluta till en standardiserad och säker digital kommunikation?”

Onsdag 16:00 - 17:00 Fördjupning

Frank Grundin har lång erfarenhet från arbete med komplexa system och har de senaste åren arbetat med uppbyggnad av testramverk och processer kopplade till Ineras nationella tjänsteplattform, anslutna system och digitala tjänster.
I projektet Säker digital kommunikation har Frank ansvarat för framtagandet av SDK Anslutningsprocess och även bistått pilotaktörer som "första linjens support".

Personlig presentation
Frank Grundin har lång erfarenhet från arbete med komplexa system och har de senaste åren arbetat med uppbyggnad av testramverk och processer kopplade till Ineras nationella tjänsteplattform, anslutna system och digitala tjänster.
I projektet Säker digital kommunikation har Frank ansvarat för framtagandet av SDK Anslutningsprocess och även bistått pilotaktörer som första linjens support.