Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD)

Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD) Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:30 - 17:00 i Visionens spår

Föreläsare: Jenny Ugalde

I föreläsningen ingår en beskrivning av hur vi jobbat med ett ramverk för digitalisering inom Region Uppsala. Ramverket har drivits fram av ett regionövergripande projekt. Målet för projektet har varit att identifiera viktiga byggstenar/förutsättningar för digitalisering och ta fram ett strategiskt underlag för hur regionen ska jobba för att kunna möta framtidens digitalisering. I projektet har vi tittat på arkitektur, processer, kompetens och kultur inom områdena Artificiell Intelligens, Internet of Things, Data & Analytics, Business Process Management, Business Information Management, Big Data, Integration och Informationshantering där vi adresserar förmågor, möjliggörare och teknik ur ett arkitekturellt perspektiv. Resultatet är en handlingsplan som ska leda regionen i samma riktning när det gäller digitalisering.

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Styrning
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Jenny Ugalde

Jenny Ugalde Föreläsare

IT projektledare
Region Uppsala

Projektledare inom Region Uppsala IT och har under 1,5 år drivit projektet Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD).