Profilbild för Jenny Ugalde

Jenny Ugalde Föreläsare

IT projektledare
Region Uppsala

Föreläsare för

Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD)

Onsdag 16:30 - 17:00 i Visionens spår

Projektledare inom Region Uppsala IT och har under 1,5 år drivit projektet Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD).

Personlig presentation
Projektledare inom Region Uppsala IT och har under 2 år drivit projektet Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD).