Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Fass och läkemedelsinformation för främjad patientsäkerhet

Fass och läkemedelsinformation för främjad patientsäkerhet Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:30 - 15:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Föreläsare: Gunilla Englund

Information om läkemedel är en förutsättning för patientsäker behandling. Grundtanken för Fass har sedan starten på 1960-talet varit att förskrivare enkelt ska kunna tillgå läkemedelsinformation för att kunna använda läkemedel på avsett sätt. Idag vänder sig Fass till både hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, kanalerna är digitala och det finns fler typer av information, men syftet att främja patientsäker behandling är detsamma. Vi tar upp utmaningar med läkemedelsinformation som finns idag, och vilka möjligheter vi ser i vår fortsatta strävan för att Fass ska kunna främja patientsäkerhet.

Språk

Svenska

Ämne

Patientsäkerhet

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Patientsäkerhet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Englund

Gunilla Englund Föreläsare

LIf, Fass

Gunilla Englund är affärsutvecklingsansvarig på Fass. Gunilla är apotekare och PhD, med erfarenheter på läkemedelsområdet från myndigheter, läkemedelsföretag, landsting och undervisning.