Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Integrerad egenvård - internet-KBT 2.0

Integrerad egenvård - internet-KBT 2.0 Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 15:00 Digital psykologi

Föreläsare: Martin Kraepelien, Nils Lindefors

Vi ger en bakgrund till framväxt av evidensbaserad internet-KBT i Sverige (inkl Sveapriset 2011) och hur det korresponderar till sjukvårdensuppdrag att ge god och evidensbaserad vård med förbättrad tillgänglighet. Vi ger en översikt av teknikutveckling inom området, med fokus på användarvänlighet Vi ger en global utblick, med ”horizon scanning” om aktuella trender för psykologisk behandling via internet inkl egenvård Vi beskriver ett regeringsuppdrag för ökad tillgång till psykologisk behandling via internet, rikstäckande och med tydligare fokus på egenvård

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Innovativ/forskning
Test/validering
Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Martin Kraepelien

Martin Kraepelien Föreläsare

SLSO

Martin Kraepelien är legitimerad psykolog och har jobbat kliniskt med internetbehandling på Psykiatri Sydväst i Region Stockholm. Han disputerade 2019 på Karolinska Institutet med en avhandling om individanpassad internetbehandling.

Nils Lindefors Föreläsare

Nils Lindefors psykiater och forskare och verkar inom Region Stockholm och vid Karolinska Institutet. NL initierade, har ansvarat för och utvecklade internet-KBT (IKBT) inom ramen för internetpsykiatrienheten i Region Stockholm. Verksamheten fick bl a Sveapriset vid Vitalis 2011 samt Guldskalpellen samma år. NL har publicerat böcker och vetenskapliga publikationer och handlett doktorander inom område IKBT. NL är fn projektägare för ett regeringsuppdrag att öka rikstäckande tillgänglighet till IKBT.