Nils Lindefors Föreläsare

Föreläsare för

Integrerad egenvård - internet-KBT 2.0

Onsdag 14:00 - 15:00 Digital psykologi

Nils Lindefors psykiater och forskare och verkar inom Region Stockholm och vid Karolinska Institutet. NL initierade, har ansvarat för och utvecklade internet-KBT (IKBT) inom ramen för internetpsykiatrienheten i Region Stockholm. Verksamheten fick bl a Sveapriset vid Vitalis 2011 samt Guldskalpellen samma år. NL har publicerat böcker och vetenskapliga publikationer och handlett doktorander inom område IKBT. NL är fn projektägare för ett regeringsuppdrag att öka rikstäckande tillgänglighet till IKBT.

Personlig presentation
Nils Lindefors psykiater och forskare och verkar inom Region Stockholm och vid Karolinska Institutet. NL initierade, har ansvarat för och utvecklade internet-KBT (IKBT) inom ramen för internetpsykiatrienheten i Region Stockholm. Verksamheten fick bl a Sveapriset vid Vitalis 2011 samt Guldskalpellen samma år. NL har publicerat böcker och vetenskapliga publikationer och handlett doktorander inom område IKBT. NL är fn projektägare för ett regeringsuppdrag att öka rikstäckande tillgänglighet till IKBT.