Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Inspirationslägenhet Smartare Hem

Inspirationslägenhet Smartare Hem Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 16:00 - 16:30 Kommun - införande

Föreläsare: Carina Andersson, Katarina Nordin Kajblad

Smartare Hem är en inspirationslägenhet utrustad med teknik som möjliggör självständighet, är trygghetsskapande
och relationsstödjande för i första hand målgruppen 70 +. Smartare Hem innehåller både analog och digital teknik.


Målsättningen är att genom att nå ut med information och kännedom om den nya tekniken bidra till förbättrad hälsa bland äldre i Dalarna samt att öka möjligheten att bo kvar i sin bostad och kanske minska eller skjuta upp behovet av stöd från socialtjänsten.

Syftet med visningslägenheten är att bidra till att efterfrågan av produkterna ökar och på så sätt påverka utbudet på marknaden samt bidra till forskning och utveckling.

Målgruppen är äldre, anhöriga, profession och övriga intressenter.
 
Detta är ett samverkansprojekt mellan det kommunala fastighetsbolaget Kopparstaden AB, Falu kommun, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.

Det finns  utsedda guider som visar och berättar om lägenheten. Sedan vi öppnade Smartare Hem så har vi haft över 800 besökare.

Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
samverkan över organisationsgränser
Kommun
Innovativ/forskning
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Carina Andersson

Carina Andersson Föreläsare

Enhetschef/IT-samordnare
Falu kommun, omvårdnad

Enhetschef/IT-samordnare Falu kommun

Profilbild för Katarina Nordin Kajblad

Katarina Nordin Kajblad Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Verksamhetsutvecklare region Dalarna