Profilbild för Carina Andersson

Carina Andersson Föreläsare

Enhetschef/IT-samordnare
Falu kommun, omvårdnad

Föreläsare för

Inspirationslägenhet Smartare Hem

Tisdag 16:00 - 16:30 Kommun - införande

Enhetschef/IT-samordnare Falu kommun

Personlig presentation
Carina Andersson är it-samordnare/enhetschef
och ansvarar för it-frågorna på omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun. I uppdraget ingår att arbeta med utvecklingen och implementeringen av välfärdstekniktekniska tjänster
inom omsorgsarbetet.