Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Föreläsare: Lisa Ericson, Tora Hammar

Det är viktigt med utvärdering och forskning före, under och efter införande av nya digitala tjänster och system för att införandet ska komma verksamheten, samhället och de enskilda individerna till nytta. Tidigare studier och erfarenheter visar att effekterna inte alltid blir de väntade och att det inte alltid är tydligt varför det blev som det blev. Systematisk eller vetenskaplig uppföljning är viktig ur ett nationellt perspektiv för att ge evidensbaserade underlag till arbetet med att förbättra läkemedelsprocessen. Vi tar bland annat upp modeller för att följa upp effekter både kvantitativt och kvalitativt.

Språk

Svenska

Ämne

Vårdtjänster

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Lisa Ericson

Lisa Ericson Föreläsare

Senior farmaceutisk utredare
E-hälsomyndigheten

Farm dr, Senior farmaceutisk utredare, E-hälsomyndigheten.

Profilbild för Tora Hammar

Tora Hammar Föreläsare

forskare, lektor hälsoinformatik
Linnéuniversitetet

Farmaceut och forskare, Linnéuniversitetet