Profilbild för Lisa Ericson

Lisa Ericson Föreläsare

Senior farmaceutisk utredare
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Onsdag 10:30 - 11:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Personlig presentation
Farm dr, Senior farmaceutisk utredare, E-hälsomyndigheten.