Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Mobil inloggning och elektronisk underskrift via SITHS från Inera

Mobil inloggning och elektronisk underskrift via SITHS från Inera Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:00 - 14:30 Teknik

Föreläsare: Per Mützell

För att uppfylla regioners och kommuners krav på en modern säkerhetslösning med möjlighet till mobil autentisering och elektronisk underskrift har Inera påbörjat en utveckling baserat på SITHS som e-id. Lösningen utgår från det arbete som Inera har gjort med att ta fram en Referensarkitektur för identitet och åtkomst samt Referensarkitektur för elektronisk underskrift och stämpel. Det tjänar som en garant till att lösningen följer en modern IT-arkitektur. Lösningen innefattar utgivning av mobila certifikat och följer i stort i samhället redan etablerade metoder för mobil autentisering och elektronisk underskrift. Användardialogerna har anpassats för att tillgodose verksamhetens behov av att hålla nere användarinteraktionerna till ett minimum. Presentationen redogör för hur långt utvecklingen har kommit nu och vad som kommer att levereras senare.

Språk

Svenska

Ämne

Säkerhet

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Kommun
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Per Mützell

Per Mützell Föreläsare

Inera

Per Mützell är en senior lösningsarkitekt med inriktning på IT-arkitektur och gemensam infrastruktur som möjliggörare för digitalisering. Han har lång erfarenhet av affärskritiska lösningar på både nationell och regional nivå. Per verkar ofta som huvudansvarig arkitekt vid utveckling av nya ramverk, lösningskoncept och referensarkitekturer, t ex. för identitet och åtkomst i digitala lösningar eller säker meddelandeöverföring inom offentlig sektor. Några av Pers specialområden är säkerhetsarkitektur, e-ID, e-underskrifter, singelinloggning (SSO), masterdata och federationsteknik