Profilbild för Per Mützell

Per Mützell Föreläsare

Inera

Föreläsare för

Personlig presentation
Per Mützell är en senior lösningsarkitekt med inriktning på IT-arkitektur och gemensam infrastruktur som möjliggörare för digitalisering. Han har lång erfarenhet av affärskritiska lösningar på både nationell och regional nivå. Per verkar ofta som huvudansvarig arkitekt vid utveckling av nya ramverk, lösningskoncept och referensarkitekturer, t ex. för identitet och åtkomst i digitala lösningar eller säker meddelandeöverföring inom offentlig sektor. Några av Pers specialområden är säkerhetsarkitektur, e-ID, e-underskrifter, singelinloggning (SSO), masterdata och federationsteknik