Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Nationell satsning på första linjens digitala vård

Nationell satsning på första linjens digitala vård Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:00 Framtidens primärvård

Föreläsare: Sofie Zetterström

Inera och regionerna gör en gemensam satsning på digitalisering av första linjens vård genom utveckling av 1177 Vårdguiden och tillhörande infrastruktur. Besökare på 1177 Vårdguiden ska bland annat kunna beskriva sina symtom digitalt och lotsas fram till egenvårdsråd, alternativt till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Information ska följa invånaren genom hela vårdförloppet, oavsett verksamhet och vilket vårdsystem som används. Automatisering och artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll. Devisen är ”digitalt när det går”, fysiskt när det behövs”. Första linjens vård i form av digitala självservicetjänster och nya digitala kanaler för att nå olika vårdkompetenser bedöms kunna ha en ännu mer central roll för att vägleda breda patientströmmar rätt från början, både för att nå högre patientsäkerhet och resurseffektivitet. Tillsammans med regionerna driver Inera sedan hösten 2018 ett program för att utveckla och modernisera första linjens digitala vård. I programmet ingår flera olika projekt och uppdrag som styr mot de två övergripande nyttoeffekterna ”Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård” och ”Effektivare användning av vårdens resurser”. Nya koncept för webbtidbokning och provtagning i hemmet är exempel på självservicetjänster som ska utvecklas. Andra exempel på förbättrade funktioner är stärkt sjukvårdsrådgivning med bilder och video (se separat föreläsning), liksom ett nytt systemstöd för sjukvårdsrådgivning och hänvisning som är oberoende av vilken vårdaktör det är som ger den. Utvecklingen av 1177 Vårdguiden kommer att ske stegvis under flera år. På seminariet presenteras erfarenheter från det arbete som pågår, vad som är planerat framöver, utmaningar, framgångsfaktorer och goda exempel.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Föreläsare

Affärsområdeschef för 1177
Inera

Sofie Zetterström har arbetat på Inera i över 20 år, med att utveckla och införa nationella digitala tjänster för invånare.