Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Nära vård genom digitalisering

Nära vård genom digitalisering Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:00 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Simon Nilsson

Fokus på föreläsningen kommer att ligga på hur vi genom att fokusera på verksamhetsnytta lyckats nå ett samförstånd mellan vårt politiska styre, hälso- och sjukvårdsledningen och verksamhetsföreträdare kring att breddinföra digitala vårdmöten för alla relevanta enheter och professioner i all vår öppenvård. Föreläsningen kommer att sammanfatta 2 års förarbeten och hur vi står redo för ett breddinförande 1:a mars 2021. Hållpunkter kommer att vara: * Målbildsarbetet * Identifierade verksamhetsnyttor * Verksamhetsförankring * Nuläge * Närmsta framtid * God och Nära vård i Gävleborg 2030

Språk

Svenska

Ämne

Vårdtjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Appar
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

Simon har gjort den långa resan genom Region Gävleborg, från en läkarkarriär via läkarchefs- och verksamhetschefsuppdrag till att de sista 2 åren ha kunnat fokusera helt på förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor. I rollen som Utvecklingschef har han en god grundförståelse för kärnverksamheten och försöker smälta ihop den kunskapen med den potential som finns inom informationsteknologi.