Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

Föreläsare för

Nära vård genom digitalisering

Onsdag 16:00 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Simon har gjort den långa resan genom Region Gävleborg, från en läkarkarriär via läkarchefs- och verksamhetschefsuppdrag till att de sista 2 åren ha kunnat fokusera helt på förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor. I rollen som Utvecklingschef har han en god grundförståelse för kärnverksamheten och försöker smälta ihop den kunskapen med den potential som finns inom informationsteknologi.

Personlig presentation
Simon har gjort den långa resan genom Region Gävleborg, från en läkarkarriär via läkarchefs- och verksamhetschefsuppdrag till att de sista 2 åren ha kunnat fokusera helt på förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor. I rollen som Utvecklingschef har han en god grundförståelse för kärnverksamheten och försöker smälta ihop den kunskapen med den potential som finns inom informationsteknologi.