Header image for Vitalis 2020
Profile image for Öka Patientsäkerheten- Riskhantera din produkt!

Öka Patientsäkerheten- Riskhantera din produkt! Passed

Wednesday August 26, 2020 11:00 - 11:30 Medicintekniska regelverk

Lecturer: Aida Ilkhechoie

Många nya appar, tjänster, IT-lösningar och system som utvecklas inom e-hälsans spår uppfyller definitionen av medicintekniska produkter eller nationella medicinska informationssystem och behöver därmed uppfylla de produktsäkerhetskrav som ställs av det medicintekniska regelverket. För att uppfylla en del av produktsäkerhetskraven som regelverket ställer behöver riskhantering av dessa produkter genomföras. Under föreläsningen ges en introduktion till riskhanteringsstandarden ISO 14971, som är praxis inom den medicintekniska branschen.
Språk

Svenska

Subject

Patientsäkerhet

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Appar
Patientsäkerhet
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Aida Ilkhechoie

Aida Ilkhechoie Lecturer

Senior QA/RA consultant-medical devices
Symbioteq Kvalitet

Aida har över 10 års erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring och regulatorisk överrensstämmelse av medicintekniska verksamheter. Under dessa år har Aida stött verksamheterna i olika roller så som teknisk skribent, regulatorisk expert, kvalitetsansvarig, och utbildare.

Som konsult på Symbioteq har Aida varit projektledare vid uppbyggnad och certifiering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 samt varit delprojektledare med regulatoriskt ansvar för CE-märkningen i ett flertal utvecklingsprojekt av både medicintekniska och in-vitro-diagnostiska produkter.

Aida har en B.Sc medicinteknisk från KTH och deltar i standardiserings Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik (TK-334).