Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för The future progress of remote monitoring and self-management for patient with psoriasis

The future progress of remote monitoring and self-management for patient with psoriasis Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:30 - 15:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsare: Annelie Edrén, Nina Sellberg

This session describes the results from the use of the innovative communication platform HOPE Solution and the strategic decisions taken in the configuration and implementation of the services. The novel services are embedded in the InSPIRA methodology for psoriasis patients in Psoriasisföreningen i Stockholms län. The communication platform has an open architecture and is fully integrated with many different third party services, e.g. Apps, video platform through the platform’s backend. In practice, the remote monitoring and self-management offers new ways of offering and delivering care based on patient-centered-care. A structured practice that includes systematized and digitized protocols, remote monitoring and continuous follow-up of the individual's symptoms and treatment effects - at the individual level in real time - against set treatment goals formed by Social Welfare National guidelines for psoriasis. The smart approach supporting self-management and interactive communication in real-time marks the beginning of a change towards digitalized healthcare where IT support is integrated more and more tightly into health care businesses and affects them fundamentally. The challenges are to secure use of fast, configurable and secure platforms that offers useful and secure services for patients and medical staff. It involves continuous follow-up and negotiation with people and organizations concerning what functionality and information they need when to reach optimal collaboration between healthcare and self-care. This involves not just healthcare and patients but also patients’ families. The need for a communication platform as a service provided “by one body” has disappeared in Psoriasisföreningen; today it is a shared platform embedded in the innovative, inclusive and sustainable healthcare infrastructure. The communication platform is just a starting point for a novel and limitless remote monitoring and self-management including limitless patient-, healthcare-, life science industry-, pharma-, IT/APP industry actors and activities.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet
Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Annelie Edrén

Annelie Edrén Föreläsare

Verksamhetschef
Psoriasisföreningen i Stockholms län

Verksamhetschef Annelie Edrén arbetar sedan två år tillbaka på Psoriasisföreningen i Stockholms län som driver fem drop-in mottagningar för i första hand patienter med psoriasis. Under ett år ges drygt 6000 patienter ca 90 000 vårdbesök, vilket gör Psoriasisföreningen i Stockholms län till Sveriges största enskilda vårdgivare för patienter med psoriasis. 1080 patienter har läkemedelsbehandling.
Annelie Edrén är beteendevetare med flera påbyggnadsutbildningar och har ett förflutet som socialchef i Stockholms Stadsmission och vårdenhetschef inom psykiatrin i Region Sörmland. Annelie Edrén har sin starkaste kompetens i förändrings- och utvecklingsarbete, och har initierat och startat flera innovativa sociala verksamheter i Stockholms Stadsmission, och genomfört ett kulturförändrande arbete vid sammanslagning av tre öppenvårdsmottagningar i specialist psykiatri till en större mottagning i Nyköping.

Profilbild för Nina Sellberg

Nina Sellberg Föreläsare

CEO
ADDI Medical AB

Nina Sellberg arbetar vid ADDI Medical sedan 2016. Nina har mer än 25 års erfarenhet av infrastruktur- och tjänsteutveckling inom hälso- och sjukvården. Engagemanget och arbetet är genomfört både som forskare, industriaktör och tjänsteman. Under de senaste åren, fokuserar arbetet främst på att utveckla HOPE Solution lösningen som, i linje med gällande lagstiftning, på ett smart och säkert sätt kan samla in, sammanställa och förmedla information från och till olika vårdinstanser, forskningsinitiativ, patienter och läkemedelsföretag. Exempel på andra projekt som Nina varit ansvarig för är Mina vårdflöden, Journal på Nätet-SLL och NPÖ2/SIVO