Profilbild för Nina Sellberg

Nina Sellberg Föreläsare

CEO
ADDI Medical AB

Föreläsare för

The future progress of remote monitoring and self-management for patient with psoriasis

Tisdag 14:30 - 15:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Nina Sellberg arbetar vid ADDI Medical sedan 2016. Nina har mer än 25 års erfarenhet av infrastruktur- och tjänsteutveckling inom hälso- och sjukvården. Engagemanget och arbetet är genomfört både som forskare, industriaktör och tjänsteman. Under de senaste åren, fokuserar arbetet främst på att utveckla HOPE Solution lösningen som, i linje med gällande lagstiftning, på ett smart och säkert sätt kan samla in, sammanställa och förmedla information från och till olika vårdinstanser, forskningsinitiativ, patienter och läkemedelsföretag. Exempel på andra projekt som Nina varit ansvarig för är Mina vårdflöden, Journal på Nätet-SLL och NPÖ2/SIVO

Personlig presentation
Nina Sellberg arbetar vid ADDI Medical sedan 2016. Nina har mer än 25 års erfarenhet av infrastruktur- och tjänsteutveckling inom hälso- och sjukvården. Engagemanget och arbetet är genomfört både som forskare, industriaktör och tjänsteman. Under de senaste åren, fokuserar arbetet främst på att utveckla HOPE Solution lösningen som, i linje med gällande lagstiftning, på ett smart och säkert sätt kan samla in, sammanställa och förmedla information från och till olika vårdinstanser, forskningsinitiativ, patienter och läkemedelsföretag. Exempel på andra projekt som Nina varit ansvarig för är Mina vårdflöden, Journal på Nätet-SLL och NPÖ2/SIVO