Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet

Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsare: Lina Johannesson

Genom Kapacitet och produktionsstyrning KPS har vi fått till en balans i vardagen. I form av bättre resultat inom: Tillgänglighet Bättre resultat/upplevelser enligt medarbetarenkät Vi producerar mer med samma resurser Bättre kontroll på vardagen Förändringar vi genomfört Förtydligat och skapat överenskommelser Utsett 5 koordinatorer Ändrat och anpassat schema och tidbok Gemensamt semesterschema Ändrat arbetssätt inom olika rutiner Struktur för uppföljning och mätningar Reflektera kontinuerligt varför vi gör det vi gör på jobbet. Det bästa för patienten.

Språk

Svenska

Ämne

Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Styrning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Lina Johannesson

Lina Johannesson Föreläsare

Enhetschef/barnmorka
Region Jönköping

Lina Johannesson Enhetschef och samordningsbarnmorska på Kvinnohälsovården i Jönköping sedan 3 år. Har arbetat som barnmorska sedan 2006.
Förbättringsarbetet som kvinnohälsovården har gjort har gett resultat som:
Bättre resultat på medarbetarenkäten
Bättre tillgänglighet
Vi producerar mer med samma resurser.
Bättre kontroll på vardagen.

Att våga förbättra och mäta vad vi gör på jobbet.
Vad behöver vi lägga tid på i vår vardag på arbetet för att kunna säkra patient tider och få tid till kompetensutveckling?