Profilbild för Lina Johannesson

Lina Johannesson Föreläsare

Enhetschef/barnmorka
Region Jönköping

Föreläsare för

Personlig presentation
Lina Johannesson Enhetschef och samordningsbarnmorska på Kvinnohälsovården i Jönköping sedan 3 år. Har arbetat som barnmorska sedan 2006.
Förbättringsarbetet som kvinnohälsovården har gjort har gett resultat som:
Bättre resultat på medarbetarenkäten
Bättre tillgänglighet
Vi producerar mer med samma resurser.
Bättre kontroll på vardagen.

Att våga förbättra och mäta vad vi gör på jobbet.
Vad behöver vi lägga tid på i vår vardag på arbetet för att kunna säkra patient tider och få tid till kompetensutveckling?