Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för AI-satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AI-satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:00 - 16:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsare: Magnus Kjellberg

Artificiell intelligens (AI) anses vara en viktig och lovande teknologi med potential att användas inom många, kanske alla, aspekter av hälso- och sjukvård inklusive stödfunktioner. Många exempel där AI har använts framgångsrikt inom klinik finns, t.ex. diagnostik, behandling, beslutsstöd och logistik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har som målsättning att vara drivande inom utveckling och användning av AI, dels inom forskning och utveckling men också att implementera kliniknära AI-stöd. I denna presentation vill vi visa på SU:s strategi för att realisera denna målsättning. Vi kommer visa på de behov och möjligheter inom AI som har identifierats på SU. Vi vill också visa på hur samarbeten med externa aktörer såsom akademi och näringsliv kan öka SU:s AI-förmåga. Andra områden vi kommer beröra är AI:s påverkan på rekryteringsbehov, tillgång till AI-testbäddar, problematik och lösningar kring implementation av AI-lösningar och integritetsproblematik vid datahantering. Vi kommer ge exempel på konkreta projekt från SU där AI spelar en viktig roll.

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Magnus Kjellberg

Magnus Kjellberg Föreläsare

Sektionsledare Digital FoUI
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus är sektionsledare för Digital FoUI på Centrum för Digital Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har en doktorsexamen inom life science och har 20 års erfarenhet från dataanalys, AI/ML och utveckling av beslutsstödssystem, fr.a. inom FoU, t.ex. läkemedelsforskning.
Digital FoUI verkar i gränslandet mellan teknik, forskning och verksamhet/klinik med att testa nya teknologier, t.ex. AI, IoT och VR, på kliniska frågeställningar.