Profilbild för Magnus Kjellberg

Magnus Kjellberg Föreläsare

Sektionsledare Digital FoUI
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Föreläsare för

AI-satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Onsdag 16:00 - 16:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Personlig presentation
Magnus är sektionsledare för Digital FoUI på Centrum för Digital Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har en doktorsexamen inom life science och har 20 års erfarenhet från dataanalys, AI/ML och utveckling av beslutsstödssystem, fr.a. inom FoU, t.ex. läkemedelsforskning.
Digital FoUI verkar i gränslandet mellan teknik, forskning och verksamhet/klinik med att testa nya teknologier, t.ex. AI, IoT och VR, på kliniska frågeställningar.