Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för AI och kvantdatorer för prediktion och prevention

AI och kvantdatorer för prediktion och prevention Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:00 Utblick - Policy

Föreläsare: Ebba Carbonnier

AI/ML och data kan med fördel användas i högre utsträckning för prediktion och prevention. Vi ligger kvar i vår 200 år gamla historia där vi lägger 97% av våra resurser på diagnos och behandling där kirurgen från slagfälten fortfarande är den finaste professionen.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Ebba Carbonnier

Ebba Carbonnier Föreläsare

Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
Swelife

Utökar denna senare.
Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga