Ebba Carbonnier Föreläsare

Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
Swelife

Föreläsare för

Vitalis TV-studio

Onsdag 10:00 - 10:30 1. Live

AI och kvantdatorer för prediktion och prevention

Onsdag 08:30 - 09:00 Utblick - Policy

Utökar denna senare. Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga

Moderator för

Personlig presentation
Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga - prediktion och prevention.