Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Beställarnätverk Välfärdsteknik nya inriktning - Upphandling för Framtidens samhällen

Beställarnätverk Välfärdsteknik nya inriktning - Upphandling för Framtidens samhällen Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 Välfärdsteknik

Föreläsare: Charlotta Palmgren, Stina Nyman

Behov av vägledning och nationell riktlinjer för att digitalisera Sveriges städer, kommuner och regioner är stort. Vi behöver brygga över kunskapsområden för att kunna skapa smarta samhällen. Tiden då vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, miljö och räddning, barn och utbildning, stadsbyggnad och kultur och fritid kunde utvecklas i separata silos är förbi. Att samverka är inte längre ett fint plus i kanten för organisationer. För att lyckas att kvalitetssäkra välfärden i Sverige är samverkan grundpelaren att bygga alla utvecklingsinitiativ kring. Projektet syftar till att vara den grundpelaren. Initialt kommer projektet att fokusera på infrastruktur, IoT och Välfärdsteknik. Projektet ska producera en vägledning för att skapa smarta, hållbara och trygga samhällen. Vägledningen kommer att beskriva vikten av samspelet mellan infrastruktur, välfärdsteknik och IoT för hållbar digital transformation av kommuner och regioner. Vägledningen kommer att följa upphandlingsmyndighetens inköpsprocess. ”Vägledning Upphandling för Framtidens samhällen” kommer sammanställt att bestå av följande: genomföra nyttorealisering för prioritering av utvecklingsinitiativ, hur upphandla, hur implementera och förvalta IoT, välfärdsteknik och infrastruktur. Vägledningen kommer att beskriva vikten av ett helhetsangrepp vid införande av nya digitala processer och hur kommuner och regioner praktiskt skall gå tillväga för att framgångsrikt digitalisera sina organisationer.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Kommun
Innovativ/forskning
Juridik
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Charlotta Palmgren

Charlotta Palmgren Föreläsare

Upphandlingsmyndigheten

Charlotta Palmgren är strateg på Upphandlingsmyndigheten och arbetar för att främja sunda offentliga affärer. Hennes fokus är innovation kopplat till upphandling, exempelvis genom skapa förutsättningar för upphandling av nya lösningar. Hon började som sjukhusfysiker och gick vidare till utvecklings- och innovationsarbete inom vården. Upphandlingens potential för att skapa nyttan tog henne vidare till Upphandlingsmyndigheten.

Profilbild för Stina Nyman

Stina Nyman Föreläsare

Stina är Projektledare på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner och driver Beställarnätverket "Upphandling för Framtidens samhällen" och innovationspartnerskapet KASAM. Stinas har en bakgrund som Digitaliseringsstrateg i Eskilstuna kommun och startade sin bana som Global folkhälsovetare med inriktning hälsoekonomi.