Profilbild för Charlotta Palmgren

Charlotta Palmgren Föreläsare

Upphandlingsmyndigheten

Föreläsare för

Innovationsupphandling – ett verktyg för utveckling av svensk sjukvård

Onsdag 09:00 - 10:00 Ekosystem

Charlotta Palmgren är strateg på Upphandlingsmyndigheten och arbetar för att främja sunda offentliga affärer. Hennes fokus är innovation kopplat till upphandling, exempelvis genom skapa förutsättningar för upphandling av nya lösningar. Hon började som sjukhusfysiker och gick vidare till utvecklings- och innovationsarbete inom vården. Upphandlingens potential för att skapa nyttan tog henne vidare till Upphandlingsmyndigheten.

Beställarnätverk Välfärdsteknik nya inriktning - Upphandling för Framtidens samhällen

Onsdag 13:00 - 13:30 Välfärdsteknik

Charlotta Palmgren är strateg på Upphandlingsmyndigheten och arbetar för att främja sunda offentliga affärer. Hennes fokus är innovation kopplat till upphandling, exempelvis genom skapa förutsättningar för upphandling av nya lösningar. Hon började som sjukhusfysiker och gick vidare till utvecklings- och innovationsarbete inom vården. Upphandlingens potential för att skapa nyttan tog henne vidare till Upphandlingsmyndigheten.

Personlig presentation
Charlotta Palmgren är strateg på Upphandlingsmyndigheten och arbetar för att främja sunda offentliga affärer. Hennes fokus är innovation kopplat till upphandling, exempelvis genom skapa förutsättningar för upphandling av nya lösningar. Hon började som sjukhusfysiker och gick vidare till utvecklings- och innovationsarbete inom vården. Upphandlingens potential för att skapa nyttan tog henne vidare till Upphandlingsmyndigheten.